Príslušenstvo k adresovateľným ústredniam do 400 adries